.
001144

Week 11: 10-16 maart

10 maart: Invocabit

Regio: Myanmar (Birma) en Thailand

 

Kerkelijk jaar - Invocabit

 
Uw koninkrijk  kome - zie, het koninkrijk van God is bij jullie. (Lucas 17:21b)
 
Niet ván deze wereld is het koninkrijk, maar wel vóór deze wereld.
Als jullie vasten, vast dan zó: maak de strakke
banden los, verwijder het knellende juk,
laat slaven in vrijheid gaan,
bestrijd elke vorm van onderdrukking.
Deel je brood met wie honger lijdt.
Haal armen en daklozen in huis, geef kleren
aan wie naakt is, onttrek je niet aan de zorg
voor je naaste.
Als je dan roept, zal de Heer antwoorden, als
je om hulp roept, zal Hij zeggen: hier ben ik.
(Jesaja 58:6-7 en 9a)
 
Zondag Invocabit – roept hij Mij aan – 1e zondag in de 40-dg.tijd
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden, Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn.
Ik zal hem uitredden en tot eer brengen.
(Psalm 91:15)
 
Gebed bij deze zondag:
God, op wie wij vertrouwen, vernieuw en verdiep
in ons door deze inkeer van veertig dagen ons
verstaan van de weg die uw Zoon is gegaan en
versterk onze bereidheid Hem te volgen op die weg. (ds. W.R. v.d. Zee)
 
Ik ben die Ik ben, ik zal er zijn*, deze woorden spreekt God tot Mozes vanuit de brandende braamstruik (Exodus 3:14*). De joden hebben altijd geweten dat het hier een symbolisch verhaal betrof, maar desondanks hebben zij zich steeds weer afgevraagd hoe de Naam van de Heilige te rijmen was in de verschijning daarvan in een ordinaire braamstruik.
Door een uitlegger wordt verwezen naar Psalm 91:15: “Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden: Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn”. God wil naast de mensen staan in een werkelijkheid die brandt en pijn doet, op die manier laat God zich kennen, zo horen wij zijn Woord, als een belofte van goddelijke aanwezigheid in een weerbarstige en soms onbegrijpelijke werkelijkheid en als een uitweg, een weg waarop wij onze roeping proberen te verstaan. Mozes verstaat zijn roeping omdat hij zich het lot heeft aangetrokken van het verdrukte volk in Egypte. Helaas is die roep van mensen in nood nog steeds te horen, omdat ook onze wereld talloze brandhaarden blijft kennen. Bidden wij dat wij Gods stem in dit alles herkennen.
(Uit een Gebedsbrief van Zending en Werelddiakonaat)
 
* 'Ik zal er zijn' betekent: erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde tot het duizendste geslacht, dragend ongerechtigheid, verdragend ontrouw, wegdragend zonde.(Exodus 34:6) (H. Oosterhuis in 'Niets is onmogelijk')
Voor meer over Uw koninkrijk kome, zie pag. 2: "Het onze Vader in het kerkelijk jaar"
De schoonheid  van het scheppingsverhaal is voor mij
dat je ineens het beeld ingetrokken wordt en ziet
hoe God als het ware aan het begin van alles staat.
Het staat er zo simpel, het zijn maar een paar woordjes,
en ineens zie je alles wat je rondom je kent, ontstaan.
Ik heb het van meet af aan altijd gezien als een uitdrukking
van een beeld, van een verhaal. Niet als een wetenschappelijk verslag.
(Ellen van Wolde, hoogleraar Oude Testament, in 'Het vermoeden')

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 11 - Myanmar (Birma) en Thailand

Voorbeden: Week 11

Een boer aan het werk op zijn rijstveld in Myanmar

Dank voor:
•Thailand's ondersteuning van vluchtelingen uit Myanmar, Laos, Cambodja en Vietnam.
•Degenen die opkomen voor geëxploiteerde kinderen, met name kinderen in de seksindustrie.
•De Christelijke Conferentie van Azië.
•De Myanmar Raad van Kerken.
•Harpen, gongs, bamboe fluiten, kleurrijke zijde, gracieuze dansers en zachte geesten.
•Birmaanse marionetten, sommige met 60 verschillende snaren.
•Boeddhistische en christelijke dialoog, die streeft naar het afbreken van oude barrières voor hoop en vrede.
Bid voor:
•Kinderen in Myanmar, vooral de kindsoldaten, wezen, vluchtelingen en voor kinderen die gedwongen arbeid verrichten in de prostitutie.
•Vrouwen en meisjes die beschermd moeten worden tegen verkrachting en dwangarbeid.
•Etnische groepen dat zij hun eigen rijke erfgoed, talen en culturen mogen behouden.
•De statenloze Rohingya uit de Rakhan staat en andere ontheemden en vluchtelingen, dat ze krijgen wat ze nodig hebben: voedsel, kleding, medicijnen, dekens, onderwijs en veiligheid.
•Degenen die humanitaire hulp leveren, dat ze worden gezegend, beschermd en bekrachtigd en in Gods liefde en hoop mogen delen.
•Families die gescheiden zijn.
•Christenen in Myanmar die worden gediscrimineerd en gedwongen worden naar meerderheids religies over te gaan.
•Die worstelen om hun leven weer op te bouwen na de vernietiging door tsunami's en orkanen.
•Een einde aan de corruptie en criminaliteit, drugsgebruik en sekstoerisme.
•Mensen die lijden aan aids.

Wereldwijd gedenken: Week 11

Dorpstafereel in het Noorden van Thailand (foto: Henriëtte Mulder)

Myanmar (Birma) en Thailand

Buurlanden aan de Bengaalse Zee en de Indische Oceaan. Landen waar jaarlijks duizenden hectaren bos zijn verdwenen. Birma, nu Myanmar genoemd, is bij velen bekend van de Birma-Spoorlijn. Door het Japanse leger krijgsgevangen gemaakte militairen, waaronder veel Nederlanders, werden in grote getale naar Birma gevoerd om onder mensonwaardige omstandigheden te werken aan deze spoorlijn.
Het land kampt met een enorm vluchtelingenprobleem.
Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. (Kerkinactie)
Sinds de onafhankelijkheid van Birma in 1948 verzetten verschillende (etnische) groeperingen in de samenleving zich tegen de regering. De Birmese regering heeft grove schendingen van mensenrechten begaan tegen etnische minderheden in de grensgebieden en voorstanders van democratische hervormingen. Vanaf halverwege de jaren 80 hebben honderdduizenden Birmezen hun huizen moeten ontvluchten en zijn de grens met Thailand overgestoken.
In 2011 sloeg de situatie echter om: de censuur neemt af, politieke hervormingen worden doorgevoerd en er vinden vredesonderhandelingen plaats tussen de overheid en gewapende etnische groepen. Een staakt het vuren is echter nog niet bereikt. Gedurende 2012 gaan de gevechten tussen het regeringsleger en het Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State gewoon door en vormen deze een bedreiging voor de vrede in het grensgebied met China.
Het totale aantal Birmese vluchtelingen dat naar Thailand is gevlucht bedraagt nu ongeveer 340.000. Van deze groep worden 140.000 (overwegend) Karen en Karenni opgevangen in negen vluchtelingenkampen. Ongeveer 200.000 Shan worden door de lokale gemeenschap opgevangen. (Bron: Stichting Vluchteling)

De 415 km lange Birma spoorlijn met de Bridge over the River Kwai werd in de tweede wereldoorlog onder regie van de Japanners gebouwd door 68000 krijgsgevangenen.

Bo Kyi maakt zich sinds de jaren ’90 sterk voor politieke gevangenen in Birma (Myanmar). Na zeven jaar gevangenschap vluchtte hij in 1999 naar Thailand waar hij medesecretaris werd van de Assistance Association for Political Prisoners (Birma). In 2012 keerde hij voor de eerste keer terug naar Birma om zich in het land zelf in te zetten voor politieke gevangenen. Bo Kyi ontving verschillende vredesprijzen, waaronder de Alison Des Forges Award van Human Rights Watch, een onderscheiding voor activisten die hun eigen leven op het spel zetten om anderen te beschermen.(Trouw, 20 april 2015)
Bo Kyi over zijn gevangenschap: ‘In onze tijd mochten politieke gevangenen niets. Tegenwoordig mogen ze bijvoorbeeld lezen en hun cel uit. Ik zat 23 uur en 40 minuten per dag in een piepkleine cel. Alleen. Ik mocht er twintig minuten per dag uit om me te wassen.
Het verliezen van hoop is een individuele beslissing. Ik verloor nooit hoop: ze konden mijn lichaam arresteren en vastzetten, maar mijn geest niet. Mijn geest was vrij om dingen te bedenken en te creëren, zelfs in de gevangenis.’ (Bo Kyi leerde engels van een medegevangene in de naastgelegen cel).(Bron: Amnesty International)

Koning Bhumibol, geboren op 5 december 1927 in Cambridge, Massachusetts, USA, is sinds 9 juni 1946 koning van Thailand en dus het langst zittende staatshoofd in de wereld en de langst regerende monarch in de Thaise geschiedenis. Hij is de negende koning van de Chakri-dynastie.  Hij overleed op 13 oktober 2016.
De Church of Christ in Thailand komt voort uit een fusie van een aantal gemeenten die zijn ontstaan door het werk van verschillende zendingsorganisaties. Door het vele sociale werk dat de kerk doet, staat ze goed bekend. De Church of Christ heeft ziekenhuizen en scholen en is ook betrokken bij vragen rondom hiv/aids. Het boeddhisme is zo sterk verweven met de Thaise cultuur, dat het niet eenvoudig is om christen te zijn in dit land. (Kerkinactie)
Veertig jaar geleden was nog 70% van Thailand bedekt met bos. Nu houden officiële cijfers het op 18%. De overmatige en ongecontroleerde houtkap heeft grote overstromingen tot gevolg gehad, waarbij honderdduizend mensen dakloos werden.

 


Jesaja 16:3b
Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit...


David Garret speelt 'Meditation from Thais'


 “Gerechtigheid is alleen in de hel,
in de hemel is genade en
op aarde is het kruis” (bron onbekend).
Maar is het niet zo,
dat juist door het kruis
de genade tot maatstaf van gerechtigheid
is geworden? (Sonne u.Schild)


Thaise markt in het noorden van Thailand (foto: Henriëtte Mulder)

Wij gedenken deze landen met woorden uit Thailand:
 
Wees met ons Heer, op deze nieuwe dag.
Heel de wonden die de oorlog heeft achtergelaten.
Verdrijf de stille argwaan tegenover mensen die wij niet kennen.
Maak ons bereid tot een leven, dat even vol is
van onverwachte vreugde als van onverwacht verdriet.
Daarom bidden wij U in Jezus Naam,
die altijd dezelfde is – gisteren, vandaag en morgen.

 

Birmees marionettentheater
 
 
Olifantenparadijs in de bergen van Thailand

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2019   Leden   Lid worden?