.
008957

Week 20: 12-18 mei

12 mei: Jubilate Deo

Regio: Kenia en Tanzania

 

Kerkelijk jaar - Jubilate

 
1. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menslijk in ons midden, dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven, dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.
(LB 275, H. Oosterhuis)
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader - Looft de Heer, al zijn heerscharen; gij dienaren die zijn wil volbrengt. (Psalm 103:21)
 
Vierde zondag van Pasen – Jubilate – Juicht -Juicht voor God, gij ganse aarde, zingt de eer van zijn Naam, verheerlijkt Hem met een lofzang. (Psalm 66)
 
Zondagsgebed:
Laat uw volk, o God, door U vernieuwd en verjongd, U altijd verhogen
en geef dat wij, door U verheven tot kinderen van U,
met hoop en blijdschap uw toekomst tegemoet gaan.
O God, een wereld is voor ons open gegaan, een wereld
met al zijn schaduw en schemer gezet in de zon van uw heil;
zend ons die wereld in, o God, als opgewekte mensen,
met nieuwe ogen en nieuwe oren. (ds. W.R. v.d. Zee)
 
Een verhaal voor zondag Jubilate
Moeder Ursula, mijn onderwijzeres in de 5e klas van de nonnenschool, had me om een boodschap gestuurd. Ik nam de langst mogelijke route, door alle gangen, via de crypte van de kapel de trap op naar het kerkportaal. Daar hoorde ik tot mijn verbazing een onbekende mannenstem die in het latijn de hoogmis zong.
Het Gregoriaanse gezang kwam er zo krachtig uit dat ik in verwondering stil bleef staan. Het altaar en de kerkbanken waren leeg, maar de bariton vulde de hele ruimte. Ik liep onder de galerij door en beklom de smalle wenteltrap die naar de klokkentoren leidde, heel voorzichtig om de treden niet te laten kraken. Bij het bankje van het orgel, tegenover het altaar, stond een haveloze man met gesloten ogen uit volle borst de hoogmis te zingen. Hij droeg een dikke zwarte jas die zo lang was dat hij bijna een soutane leek. Een wollen muts hield hij in zijn gevouwen handen. Aan het einde van het gezang opende hij zijn ogen, alsof hij de laatste tonen wilde zien opstijgen. De vloer kraakte even onder mijn voeten, en betrapt draaide de man zich om.
'Bent U misschien de nieuwe priester?' vroeg ik hem. 'Nee' zei hij. 'Ik wou alleen wat voor God zingen, als die er nog is.' Hij liep naar de trap en ik zag dat hij rooddoorlopen ogen had en een stoppelbaard. 'Er gebeuren zulke vreselijke dingen op aarde,' zei hij toen hij langs me liep. 'Ik wou Hem gewoon even opbeuren'. Hij stond stil en draaide zich naar me om. 'Alles is net zoals het was', zei hij, 'ik heb niets aangeraakt'.
Toen hij weg was bedacht ik dat hij het daarmee bij het verkeerde eind had; het was toch anders...(Jera Osborne, met dank aan ds. P.van Dijk)
 

Taizé-lied: Jubilate Deo


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 20 - Kenia en Tanzania

Voorbeden: Week 20

Dank voor:
•Het getuigenis van de christelijke kerken en organisaties en de voortdurende goede relatie tussen gelovigen van verschillende denominaties.
•Koren die lange uren repeteren om God lof te kunnen zingen.
•Aanbidding met vrolijke dansen begeleid door drums en shakers.
•Kleine boeren die hard werken om hun gezin te voeden en te kunnen onderhouden.
•Ugali (maïsmeel), cassave, rijst, chapati (een soort Indiaas brood).
•Gastvrije mensen, die hun middelen met vreemden van over grenzen heen delen.
•De Mt. Kilimanjaro, en de uitgestrekte Indische Oceaan.
Bid voor:
•Vluchtelingen uit de buurlanden, dat ze voedsel en onderdak kunnen vinden en binnenkort in staat zijn om terug te keren naar hun huizen.
•Die getroffen zijn door de droogte, dat zij schoon water hebben om te drinken en voor het groeien van hun gewassen.
•Vrede onder etnische en tribale groepen, zodat zij kunnen samenwerken om een rechtvaardige samenleving te creëren.
•Kerken en kerkelijke leiders bij hun streven om de corruptie te bestrijden en het bevorderen van democratie en goed bestuur.
•Jonge vrouwen, die worden gedwongen tot prostitutie.
•Mensen die lijden aan HIV en aids en voor kinderen, die wees zijn geworden door de epidemie, en allen die voor hen zorgen.
•Degenen die in extreme armoede leven, van wie velen niet in staat zijn om zichzelf of hun gezin te voeden.
•Mensen in Afrika die lijden onder de internationale schuldenlast.

Wereldwijd verbonden: Week 20

WCC-Edan en partners hebben projecten ontwikkeld op het platteland van Kenia om levensonderhoud te creëren voor mensen met een handicap. (Foto WCC)
Kenia en Tanzania

Kenia is een opmerkelijk land met een snel groeiende bevolking, waarvan + 70% christen is; een land met 10 miljonairs en 10 miljoen armen. Eind 1992 mocht het volk van Kenia voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1963, zijn eigen president, parlement en lokale bestuurders kiezen. Hoewel in de kerken werd gebeden om eenheid en eerlijke verkiezingen, was de sfeer waarin deze plaatsvonden niet vrij van intimidatie. Democratie is een moeizaam proces.

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is het communicatiecentrum van Oost-Afrika en is het hoofdkwartier van alle Afrikaanse Raden van Kerken. Christenen begroeten elkaar bij alle gelegenheden met: ‘Bwana Asifiwe’, wat ‘Looft de Heer’ betekent. In West-Kenia kunnen voor het eerst ruim 400.000 mensen de bijbel lezen in hun eigen taal.
 
Masai-vrouwen in Kenia; (De Masai, het bekendste volk van Kenia, vormen een etnische minderheidsgroep) foto: Kerkinactie
Jameson Nyanchoka, eigenaar van Crafts Caravan in Nairobi, Kenia, produceert een groot aantal verschillende – variërend in kleur, maat en gebruik – hartvormige producten van Kisi-steen. Deze steensoort wordt gedolven in een gebied ten zuidwesten van Nairobi. De producten worden door de mensen van Crafts Caravan eerst uit een stuk steen gebeiteld en in de juiste vorm geschaafd. Daarna gewassen in water, geschuurd en tenslotte geschilderd en door de kisi-bewerkers met een pin voorzien van prachtige figuurtjes. Het gaat om een zachte steensoort. Voor de bewerking van de stenen is dan ook geen zware arbeid nodig. Zijn producten worden o.a. verkocht in nederlandse Wereldwinkels, voorzien van het Fair-Trade keurmerk.

Tanzania is het land van de Masai. Katoen is in Tanzania een belangrijk gewas en wordt verbouwd op zo’n 550.000 boerenbedrijfjes. De kerken hebben een enorme levens- en wervingskracht en een levendige respons van jongeren.
Wij gedenken met woorden uit Nairobi, Kenia (1975)
 
Tanzania: Kleinschalig landbouwproject van Icco en Kerkinactie (foto: Icco)
 
God van liefde, ontsteek in onze harten
opnieuw de paasvreugde  en laat ons
temidden van de aanvechting blijven zingen:
Halleluja, lof zij U, o Heer.
God van hoop, uw geest schenkt uw volk licht en kracht.
Zonder U zijn wij onmachtig.
Daarom roepen wij samen: Maranatha, kom Heer Jezus.
 
In Papa-dorp, Zuid Para-bergen-Tanzania is een zonne-energieproject gestart (2010)
 

Veni Creator Spiritus - canon - Taizé

 
 

↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2019   Leden   Lid worden?