.
056551

Week 31: 26 juli - 1 augustus 2020

26 juli 2020: 8e zondag na Pinksteren

Regio: De Caribische Eilanden

 

Kerkelijk jaar - 8e zondag na Pinksteren

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven… Verdraagt elkaar en vergeeft elkaar en doet bij dit alles de liefde aan. (Colossenzen 3:13a en 14a)
 
8e zondag na Pinksteren – De Eeuwige is mijn kracht en mijn schild, op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. (Psalm 28)
 
Zondagsgebed:
Laat ons vol zijn God, van eerbied en liefde voor uw Naam,
want nooit trekt Gij uw handen af van hen die Gij gegrondvest hebt
op de vaste bodem van uw liefde. Niemand weet beter dan Gij, God,
dat wij zwakker zijn dan wij ons voordoen en banger dan wij willen weten,
uw bezieling hebben wij nodig in deze stormachtige wereld;
schenk ons de tegenwoordigheid van uw Geest en wek door uw woord in ons op
de moed om staande te blijven, de wil om uw weg te gaan,
de kracht om tegenwind te verdragen, geloof in U en geloof in onszelf.(ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 31 - De Caribische Eilanden

Voorbeden: Week 31

Dank voor:
- De Raad van Kerken in het Caribisch gebied
- Warme zeeën en idyllische stranden.
- Calypso, reggae, plena, merengue, salsa en alle nieuwe ritmes, gecreëerd in deze
landen.
- Peperstoofpot, cou-cou, bananen, zoete aardappelen en schelp.
- Patois, Creools, Srana, Bajan en andere talen die voor deze eilanden van betekenis zijn.
 
Bid voor:
- Politieke stabiliteit en ethisch, eerlijk leiderschap van de machthebbers.
- Verbeterde economische status voor alle volken.
- Een einde aan uitbuiting en onderdrukking op basis van ras, religie of rang.
- Kerkleiding, oecumene en tolerantie.
- Betere gezondheid voor iedereen.
- Hen die zijn getroffen door orkanen en overstromingen.

Wereldwijd verbonden: Week 31

De Dominicaanse Republiek - het dagelijkse leven op de markt
De Caribische Eilanden

Wij zijn vermoeid van de jaren van zaaien en
oogsten, van het hoopvol planten van goede,
nieuwe zaden en toch niets te oogsten.
Wij zijn vermoeid van de dagen van vruchteloos
ploeteren, kracht te verlenen aan vreemde
objecten zonder er van te profiteren.
Wij zijn vermoeid van hypocrisie, leugens en
corruptie, van de leuzen, die de vrees voor
onterving moeten wegnemen.
Wij zijn vermoeid van de stemmen verborgen in
de schaduwen van oorlog, schreeuwend
om vrede, en dan te weten: er is geen vrede.
Wij zijn vermoeid van de opgewekte stemmen
die ons hoop moeten geven, van de duistere
stemmen die ons oordelen, van alle momenten
van inspanning en alle uren van mislukking.
Heer, wij zijn vermoeid.
(Uit een litanie voor recht, hoop en vrede van de
Caribische Raad van Kerken).      
 
Jamaica kent ruime en gevarieerde religieuze overtuigingen en heeft de meeste kerken per vierkante kilometer.
Tot de Cariben behoren: Jamaica, Cuba, Haïti, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, de Maagdeneilanden, Guadaloupe en Martinique en de Nederlandse Antillen.

In de tijd van Columbus vestigden Europeanen en Amerikanen zich in deze landen, maar de bevolking werd vooral zeer gemengd door de import van Afrikaanse, Chinese, Oost-Indische en Portugese slaven. De mengeling van culturen, rassen en volken is ook te zien in de kerken, die in 1973 de Conferentie van de Caribische Kerken vormden. De bedoeling blijkt uit de constitutie: ‘Wij, het christenvolk van het Caribische gebied, van elkaar gescheiden door historische achtergrond, taal, maatschappelijke status en afstand, verlangen, omdat wij allen in Christus geroepen zijn, ons te verenigen in een regionale bond van kerken om elkaar te inspireren, te raadplegen en samen te werken. Wij zijn diep betrokken bij de bevrijding van ons volk en bij het tot stand brengen van de menselijke waardigheid in onze maatschappij’.

Wij gedenken met woorden uit Cuba:
Wij geloven in U, o God, want U heeft
het lijden van de mensheid
tot uw lijden gemaakt.
U bent gekomen om voor de armen
en de nederigen een rijk te verwerven.
Vandaag loven wij U in ons lied,
want U bent de levende God.
U hebt ons verlost, U hebt ons vrijgemaakt.
 
 
Curacao-Nederlandse Antillen: Willemstad bij nacht. (Foto: Annet Wiersema)
 
 
Curacao-Ned.Antillen: Willemstad (Foto:Annet Wiersema)
 
 
Curacao - Nederlandse Antillen (foto: Annet Wiersema)
 
Cubaanse boer op suikerplantage
 
 
Cuba - straatbeeld.


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?