.
056551

Week 33: 9-15 augustus 2020

9 augustus 2019 - 10e zondag na Pinksteren

Regio: Nieuw Zeeland en Australië

 

Kerkelijk jaar - 10e zondag na Pinksteren

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven...daarom vergeef onze ongerechtigheid en zonde. Hij zei: zie Ik sluit een Verbond.(Exodus 34:9c-10ª)
Ds. Oepke Noordmans legt in een meditatie uit, dat schuldvergeving een wondere, verborgen eenheid aanreikt. Want God vergeeft schuld op het moment dat wij zelf onze schuldenaren vergeven. Als wij anderen niet vergeven, kan God ons niet vergeven. Als wij anderen de kerkelijke of maatschappelijke maat nemen, diskwalificeren we onszelf als kerk. Maar als wij anderen vergeven, ontvangen we vergeving, en de ander zal ook weer geneigd zijn vergevingsgezind in het leven te staan. 'Nooit komt de Geest op één plaats, in één hart alleen', concludeert Noordmans. 'Altijd staat Hij als een gevorkte bliksem en slaat tegelijk in meer dan één hart in.'  Waar mensen vergeven ontstaat de kerk. Inclusiviteit staat voorop bij het kerkbegrip. (Ds. Klaas van der Kamp in 'Raven'.)
 
10e zondag na Pinksteren - Wij gedenken, o God, uw genade in het midden van uw tempel;
uw rechterhand is vol van gerechtigheid. (Psalm 48)
 
Zondagsgebed:           
God die ons mensen hebt opgericht uit onze diepe val toen uw lieve Zoon
zich vernederde en die ons bevrijden wilt uit de verslaving aan hoogmoed
en zelfzucht, houd in ons levend de blijdschap van het geloof en maak ons
tot geloofwaardige getuigen van uw grote genade. (ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 33 - Nieuw Zeeland en Australië

Voorbeden: Week 33

Maori meisjes in Nieuw Zeeland.
Dank voor:
•De wonderlijke diversiteit van de schepping en degenen die goede rentmeesters willen zijn.
• Aboriginal en Maori culturen en voor allen die proberen het beste van hen te behouden.
• Gombomen en kangoeroes, wallabies en kiwi fruit. Koraalriffen en de wonderen van het leven die ze bevatten.
• Samenlevingen die steeds multi-cultureler worden en die leren om open te staan voor de soms grote verschillen.
• Levendig debat en politieke humor.
 
Bid voor:
• De rechten en het leven van inheemse volkeren, die al duizenden jaren in Australië hebben geleefd.
• De rechten van de Maori mensen, die de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland waren.
• Degenen die getuigen van de kracht van het evangelie aan zeer geseculariseerde culturen.
• Een einde aan discriminatie van vluchtelingen en migranten op zoek naar een beter en veiliger leven.
• Degenen die zich verzetten tegen geweld en oorlog.
 

Wereldwijd verbonden: Week 33

Methodistenkerk op het eiland Fiji, behorend tot een eilandengroep ten oosten van Australië.(Ref.dag)
Nieuw Zeeland en Australië
Opgestane Heer, U wandelt over de aarde,
gebruikmakend van de voeten
van zeer onvolmaakte mensen.
Moge elk geslacht en iedere generatie
de tijd nemen om op te kijken en U te zien,
dichterbij komen…luisteren…. aanbidden…
en omkeren om U te volgen.
Zoals de adelaar thuishoort in de lucht
en de dolfijn de zee toebehoort,
zo behoren wij U toe, o God, mijn God.
(Gebed uit Australië)
 
De Raad van Kerken in Nieuw Zeeland houdt zich met vrijwel dezelfde zaken bezig als de Australische Raad van Kerken. Beiden proberen vorm te geven aan hun verantwoordelijkheid voor de volken onder wie ze hun leden werven. Zoals de Aboriginals de oorspronkelijke bewoners van Australië zijn, zo zijn de Maori’s de oorspronkelijke bewoners van Nieuw Zeeland. Dit stelt beide landen en zo ook de kerken voor grote problemen. Vooral in Australië drukt deze verantwoordelijkheid heel zwaar. Volgens een oude schatting van de antropoloog Evans-Pritchard leefden in 1788 ongeveer 250.000 Aboriginals (zij die van de oorsprong zijn) in Australië. In de eerste eeuw van de kolonisatie moet zich daar een waar drama hebben afgespeeld, want in 1900 werden er nog slechts 60.000 geteld.
In Canberra, de hoofdstad van Australië werd in februari 1991 de Zevende Assemblee van de Wereldraad gehouden. Het thema: “Kom Heilige Geest, vernieuw de hele Schepping”, liep als een rode draad, als een gebed, door deze grote bijeenkomst. Wij gedenken met woorden van een Onze Vadergebed uit Nieuw Zeeland:
 
Eeuwige Geest, Schepper van de aarde, Drager van pijn, Gever van leven,
Bron van alles wat is en zal zijn, Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is.
Laat de heiliging van uw Naam weerklinken door het heelal.
Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld.
Laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is.
Laat uw Rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en laat het komen op aarde.
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.
Vergeef ons als we wonden oplopen aan elkaar.
Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking.
Bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.
Want Gij regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en voor altijd. Amen.

Beginregels van het oorspronkelijke Jezus-gebed - Het Aramese Onze Vader uit Rabbijnse bronnen:

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij... (vertaling Bram Moerland)
 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, Verzameld Liedboek 239 (H. Oosterhuis)


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?