.
062098

Week 39: 26 september - 2 oktober 2021

26 september 2020: 18e zondag na Pinksteren

Regio: Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne

 

Kerkelijk jaar - 18e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking - Hij zal nimmermeer toelaten,
dat de rechtvaardige wankelt. (Psalm 55:23c)
Leid ons niet in verzoeking, Heer, verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk, want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid, nu en in alle eeuwigheid.
(LB 370:3, André Troost)

18e zondag na Pinksteren – Wijs mij uw weg Heer,
leid mij op een effen pad. (Psalm 27:11a)

Zondagsgebed:
Bron van kracht, van al wat goed is,
plant in ons hart de liefde voor uw Naam,
geef voeding aan ons groeiend geloof
en waak zorgvuldig over de vruchten van uw Geest.
God die van mensen houdt, wil ons helpen
ons leven opnieuw te bezien in het licht van uw heil,
leer ons te onderscheiden wat wezenlijk is en wat niet,
maak ons bescheiden en maak ons vrijmoedig,
geef ons het hart om van mensen te houden,
van anderen zo goed als van onszelf. (ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 39 - Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne

Voorbeden: Week 39

Dank voor:
• Priesters, predikanten en leken die hun leven hebben gegeven in de jaren van het
communisme.
• De lange geschiedenis van het christendom in deze landen.
• De christenen die het belang van de dialoog inzien met christenen uit verschillende kerken.
• Koren die Gods lof zingen.
• Zij die de gemeenschap van de gelovigen verkondigen.
• Degenen die aan democratie en openheid in de regering werken.


Bid voor:
• Begeleiding, als deze naties opnieuw politieke en economische structuren willen
samenstellen.
• Compassie en integriteit voor alle volkeren in deze landen met zulke uiteenlopende
etnische geschiedenissen.
• Degenen die lijden aan alcoholisme, HIV en AIDS, tuberculose en andere levensbedreigende ziekten.
• De grote aantallen mensen die nu in armoede leven en/of werkloos zijn.
• Revitalisatie van de kerken na decennia van officiëel atheïsme.
• Degenen die in Belarus (Wit-Rusland) en Oekraïne last hebben van de aanhoudende gevolgen van de nucléaire ramp in Tsjernobyl in 1986
• Degenen die voor democratie en nauwkeurigheid in de media strijden.
• Een einde aan de oorlog in Oekraïne en voor alle nabestaanden van de vliegramp op 17 juli 2014 met de MH 17 van Malaysia Airlines.

Week 39: – Wereldwijd Gedenken

Vliegtuigvogel vergeet je rampzalige nummer, verwaas de beelden die wij zien, verwolk ons weten heel je wezen, spreid opnieuw je vleugels, ontstijg ons hier en nu en troost… (foto en tekst: Heleen Janssens)
Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne
 
Een totalitaire staat zou nooit zijn almachtige
positie kunnen bereiken  als de meerderheid
van de mensen er niet de voorkeur aan had
gegeven de verantwoordelijkheid voor de
meeste problemen van het leven over te laten
aan iemand anders.
(C.G. Jung, in “Jung, zijn leven en zijn werk”,
Barbara Hannah, blz. 73/74)
 
En de derde engel blies de bazuin en er viel een
grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel,
en zij viel op het derde deel der rivieren en
op de bronnen der wateren.
En de naam van de ster wordt genoemd alsem.
En het derde deel der wateren werd alsem,
en vele van de mensen stierven van het water
omdat het bitter was geworden
(Openbaring van Johannes 8:10-11)
Gedenkplaats in Horostovo - Belarus (Foto: Janny Bolhuis, 1995)

Gebed ter gedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17-7-2014 en alle anderen…
Gezegend zijt Gij om het levend woord van Mozes en de Profeten, waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus uw dienstknecht.
Hem noemende gedenken wij:
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen.
Voor uw aangezicht gedenken wij de namelozen die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog.
Voor uw aangezicht gedenken wij degenen die in Belarus en Oekraïne nog steeds lijden onder de gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl en voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17-7-2014.
Voor hun families en vrienden en alle nabestaanden...
(Naar een “Tafelgebed” van H. Oosterhuis, Verz. Liedboek, blz.638)

In Belarus, Rusland en Oekraïne is de Oosters-Orthodoxe Kerk verreweg de grootste. Na meer dan 70 jaar atheïsme heeft deze kerk tientallen miljoenen aanhangers.
In Moldavië werd na het uiteenvallen van de Sovjet Unie door de Wereldraad het Moldovan Partnership Programma opgericht, waarin alle kerken in het land werden uitgenodigd mee te doen; de twee Orthodoxe kerken, de Katholieke kerk, de Lutherse kerk en de Baptisten traden tot het platform toe. Na een aantal jaren koos het de naam Moldovan Christian Aid (MCA). De Wereldraad van Kerken en ook andere kerken bleven MCA steunen. Het initiatief bracht de twee grootste kerken (Roemeens Orthodoxe Kerk en de Russisch Orthodoxe Kerk) bijeen.
De oudste synagoge van Moskou-Rusland, niet ver van het Kremlin, werd gesticht in 1887. Tot die tijd mochten Joden zich niet in Moskou vestigen. Door allerlei tegenwerking duurde het tot 1906 voor hij ingewijd kon worden. Daarna is de synagoge altijd in gebruik gebleven en was hij altijd open, ook tijdens de Sovjet periode. In het begin van de 21e eeuw is hij uitvoerig gerestaureerd, zodat in 2006 het eeuwfeest groots gevierd kon worden.
Lange tijd is er in Rusland actie gevoerd tegen dwangarbeid als straf. Veel dissidenten hebben in een strafkamp vastgezeten. Prostituees, inbrekers en dissidenten werden na hun gevangenschap vaak verbannen. In 1986 verleende Gorbatsjov politieke gevangenen algehele amnestie. In februari 1994 besloot het Russische parlement verbanning en dwangarbeid uit het strafsysteem te halen, zodat ruim duizend ballingen hun vrijheid zouden herkrijgen en er een einde zou komen aan de beruchte goelags.

Vergeten leidt tot ballingschap -​​​​ gedenken is het geheim van verlossing.
(Baäl Shem Tov)
(De Baal Shem Tov is een orthodoxe en mystieke rabbi die omstreeks 1700 werd geboren in de Oekraïne. Hij is de oprichter van het chassidisme, een joodse orthodoxe stroming die nadruk legt op gebed, de liefde voor God en de liefde voor medemensen)

De naam Tsjernobyl betekent: alsem – een bittere plant. Deze stad in  Oekraïne werd over de hele wereld bekend door het ongeluk met de kerncentrale in 1986. Tsjernobyl werd een spookstad – voor duizenden families een regelrechte persoonlijke tragedie: er vielen talloze doden en gewonden, voedsel was oneetbaar, het drinkwater besmet, en door de snelle evacuaties werden gezinnen en gemeenschappen uit elkaar gerukt.
"Deze ernstigste nucleaire ramp in de geschiedenis voltrok zich op 26 april 1986. Bij een test met reactor 4 in de kerncentrale werd een bedieningsfout gemaakt. Twee medewerkers namen daarop een aantal fatale beslissingen die resulteerden in een brand en een enorme explosie. Daarbij kwam negen ton radioactief materiaal in de lucht. Er kwamen 31 mensen om het leven, maar het aantal slachtoffers van de vrijgekomen straling was vele malen hoger. Tienduizenden mensen raakten ernstig ziek: schildklierproblemen en verschillende kankervormen kwamen veel voor. Over het totale aantal Tsjernobyl-doden is nog onduidelijkheid. Schattingen variëren van 4.000 tot 60.000". (NU.nl-26 april 2016).

Nu is het oorlog in Oekraïne. Door de strijd in het oosten van Oekraïne zijn 34.000 mensen weggevlucht. Enkele van hen zijn teruggekeerd naar hun families in Rivne of Samy waar Zending over Grenzen helpt. De lokale coördinatoren gaven hen voedsel, kleding en hygiëne-artikelen. Aan de oever van de Kalmoes komen iedere avond leden van verschillende geloofsrichtingen bij elkaar om te bidden om vrede en eenheid in Oekraïne. (Trouw, 14 juli 2014). Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn tot nu toe ten minste 220 Russische soldaten gesneuveld. Die conclusie trekt een onderzoeksrapport dat is gebaseerd op het werk van de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov. Het is voor het eerst dat er op basis van onderzoek een schatting wordt gemaakt van het totale aantal Russische militairen dat tot nu toe is omgekomen in Oekraïne. Het Kremlin ontkent nog steeds dat Rusland betrokken is bij het conflict. (NRC 12 mei 2015).
Meer dan 580.000 kinderen hebben te lijden onder het conflict in Oekraïne. Dat zegt hulporganisatie Unicef. Een derde van die groep, zo'n 200.000 kinderen, heeft psychische hulp nodig. De organisatie roept alle partijen in het conflict daarom op een veilige doorgang van humanitaire hulp te garanderen. 19 februari 2016, (Bron: Belga)

Nabestaanden eren hun geliefden...

Op 17 juli 2014 vond een afschuwelijke ramp plaats in Oekraïne waar vlucht MH17 van Malaysia Airlines op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur neerstortte. Alle 298 mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, onder wie 196 Nederlanders.
Den Haag, ANP 24 augustus 2014
(...) Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven toen het vliegtuig waar ze in zaten boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Onder hen waren 196 Nederlanders. Daarnaast zaten er mensen aan boord uit Maleisië, Australië, Indonesië, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland.
278 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne zijn geïdentificeerd, waarvan 180 Nederlanders. De identificatie van twintig slachtoffers laat nog op zich wachten. (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 8 september 2015)
We bidden met woorden uit een gebed van Filaret, Metropoliet van Moskou (1553-1633):

Heer, wij weten niet wat wij moeten bidden,
U alleen weet wat wij werkelijk nodig hebben.
Uw liefde is veel groter dan wij ons kunnen voorstellen.
Help ons te onderkennen wat in uw ogen goed voor ons is.

 

River - Flows in you - Yiruma - Herdenking vliegramp Oekraïne op 17 juli 2017

Ga met God en Hij zal met je zijn LB 416, (MH 17 herdenkingsdienst)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?