.
062097

Week 40: 27 september - 3 oktober 2020

27 september: 17e zondag na Pinksteren

29 september - Michaëlsfeest en Oogstfeest

Regio: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië

 

Kerkelijk jaar - 16e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking… -
Heer, maak mij uw wegen bekend,
leid mij in uw waarheid.
(Psalm 25:4a en 5a)

16e zondag na Pinksteren
Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend
elders. Want de Heer is een zon en een schild.
(Psalm 84)

Zondagsgebed:
Grote en goede God, wat Gij aan goeds hebt
toegedacht aan wie U in liefde zoeken is voor
onze ogen verborgen;
raak dan onze harten aan, zodat wij U kunnen
liefhebben boven al het andere en uw beloften
hoger stellen dan onze eigen verlangens.
(ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 40 - Armenië, Azerbeidzjan en Georgië

Voorbeden: Week 40

Kathedraal in Georgië
Dank voor:

• De christenen en moslims die trouw bleven aan hun tradities tijdens de Sovjet-overheersing.
• Degenen die werken aan vrede in een regio van oude en nieuwe vijandigheden, o.a. ontstaan in de nasleep van het Sovjet-systeem.
• Kloosters en kerken, liefdevol gerestaureerd.
• Muzikale tradities van eeuwen terug.
• Tradities van de uitgebreide familie maaltijden en wonderbaarlijke gastvrijheid.
• Beweging naar democratie.

Bid voor:

• De Georgische Orthodoxe Kerk, dat het de rijke relatie mag herontdekken met de familie van kerken wereldwijd.
• Een basis voor vrede tussen deze landen, en een aanmoediging van nieuwe relaties met buurlanden.
• Gewetensgevangenen in Azerbeidzjan. (Voor info zie hieronder bij Azerbeidzjan of op www.amnesty.nl)
• Een einde aan alle grensgeschillen die dreigen uit te barsten in geweld.
• Degenen die lijden onder armoede en werkloosheid.
• Nieuwe zorg voor het milieu.

Wereldwijde verbonden: Week 40

Herdenking van de genocide (1915) in de Armeense Kerk in Almelo, 24 april 2015
Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.
 
Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie zijn deze landen in de Kaukasus onafhankelijk geworden. De Armeense Kerk telt in Armenië ca.3 miljoen christenen, terwijl er nog 2 miljoen in wereldwijde diaspora leven.
De genocide van 1,5 miljoen Armeniërs in 1915-1916 vormde een belangrijk deel van het Armeense  geweten. De Armeense Kerk in Nederland telt ongeveer 25.000 leden.
Op 24 april 2015 was het precies 100-jaar geleden dat de Armeense genocide, de massamoord op de Armeense bevolking,
door het Ottomaanse rijk begon. Nederland stuurde een vertegenwoordiger naar de herdenking. In Almelo hebben zo'n 2000 mensen bij de Armeense genocide stilgestaan. Voor de herdenking liepen ze in een stoet vanaf de begraafplaats naar de kerk.                           
Ze droegen een groot spandoek met daarop "We zullen het nooit vergeten".
Volgens verslaggever Roel Pauw was vooral opvallend hoe kinderen emotioneel over de genocide praatten. "Het lijkt wel een springlevende geschiedenis voor de kinderen. Ze praten met veel verontwaardiging over de moord op anderhalf miljoen volksgenoten."
De Armeens-Apostolische Kerk heeft de slachtoffers van de genocide heilig verklaard.
De Armeense zanger Artistakes Jessayan zong bij de kerk het Armeense volkslied. Onder anderen CDA-Kamerlid Omtzigt en Europarlementariër Van Dalen (CU/SGP) waren bij de herdenking.
Eerder die dag werd bij het Armeens monument in Assen een krans gelegd. Sinds 2001 staat op begraafplaats De Boskamp een monument voor de 'Armeense voorouders uit de periode 1910-1920’.
De grootste herdenking werd ‘s ochtends in de Armeense hoofdstad Jerevan gehouden. Daarbij waren onder anderen president Poetin en president Hollande aanwezig. Nederland had een ambassadeur gestuurd.(april 2015)
 
Azerbeidzjan is een klein land tussen Rusland en Iran met zo’n acht miljoen inwoners. Eeuwenlang is het land onderdrukt door vreemde mogendheden. In 1991 maakte de republiek zich los van de Sovjetunie. Voor 1991 waren alle christelijke activiteiten in het land verboden. Toch waren er Russische christenen die het evangelie op zeer kleine schaal verspreidden. Toen de Sovjetunie viel, waren er naar schatting veertig Azerbeidzjaanse christenen. Azerbeidzjan is een relatief rijk land op de Kaukasus vanwege de olie-inkomsten. Toch leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens.
In de zomer van 2015 vonden in Azerbeidzjan de prestigieuze Europese Spelen plaats. Als directeur van een Mensenrechtenorganisatie had Leyla Yunus de Spelen 'ongepast' genoemd, omdat in Azerbeidzjan de mensenrechten worden geschonden. Om te voorkomen dat kritische geluiden het sportfestijn zouden verstoren, zette het regime met sluwe wetgeving critici gevangen. Niet alleen Leyla (59) zat vast. Ook haar man Arif (60) werd voor jaren achter de tralies gezet. Ze hadden allebei ernstige gezondheidsproblemen en deze werden in de gevangenis alleen maar erger. Voordat het vonnis werd geveld, liet Leyla weten: 'Tijdens het proces zal ik naast Arif zitten en zijn hand vasthouden. We weten allebei dat dit onze laatste ontmoeting is.' -  (Bron: Amnesty International)
In april 2016 werden Arif en Leyla toch vrijgelaten en kwamen zij naar Nederland om hun dochter te bezoeken!
 
Vanaf de vierde eeuw waren er christenen in Georgië. Ondanks de Armeense invloed volgde deze Kerk het geloof van Chalcedon.Het concilie van Chalcedon was een oecumenisch concilie dat werd gehouden in het jaar 451(van 12 oktober tot 1 november) in Chalcedon, een oude Byzantijnse havenstad aan de Bosporus tijdens het pontificaat van Paus Leo I de Grote. Het wordt vaak gerekend als het Vierde Oecumenische Concilie, en wordt door zowel de Rooms Katholieke als de Oosters-Orthodoxe Kerk erkend, maar niet door de Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Omdat het koninkrijk Georgië begin 1800 door de Russische Tsaar werd ingelijfd, werd de Georgische Kerk onder dwang opgenomen in de Russisch Orthodoxe Kerk. Tijdens de oktober revolutie in 1917 herkreeg zij haar autonomie.
In 1999 was Patriarch Ilia II in Nederland om de opstand van de Georgiërs op Texel te herdenken. We gedenken met woorden uit de Armeens-orthodoxe liturgie:
 
Christus, onze God, bewaar ons in vrede
onder de beschutting van uw heilige kruis.
Red ons van zichtbare en onzichtbare vijanden,
en maak ons waardig U met dankzegging te verheerlijken,
tezamen met de Vader en de Heilige Geest,
nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid.


Lucas 6:36
Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

Herdenking van de genocide 1915 in Armenië (2015)

Armenië: Saint Gregory Cathedral, Yerevan.


Armenië: Saint Gregory Cathedral, Yerevan.

 Gaarkeuken in Rhazdan, Armenië. Wat doe je als alleenstaande moeder van een groot gezin in Armenië, als de kinderen honger hebben en er is geen eten meer in huis? Of je bent oud en alleen, de weg is spekglad en het is bitter koud? Dan biedt een gaarkeuken uitkomst. Mits er een gaarkeuken in de buurt is. 'Kom over en help' biedt haar partner in dit land, de Evangelical Christian Baptist Church, financiële ondersteuning. Inmiddels zijn op zes plaatsen gaarkeukens opgezet.("Kom over en help", Nijkerk, Nederland)


29 september: St. Michaëlsfeest en Oogstfeest

Michaëlsfeest - Oogstfeest op Mont Morêt (Foto: Krista Delaunoy-v.d.Wilt

Dag van Michaël en alle Engelen

Michaël is de vorst der engelen; daarom is deze dag bedoeld als feestdag voor alle engelen.
In feite gaat het echter om de overwinning van Christus, die door Michaël wordt verbeeld.
(Dagboek bij het Onze Vader, in het spoor van Luther, uitg. Boekencentrum)

Het Michaëlsfeest – een oogstfeest
Al in het jaar 813 besloten de kerkvaders op het Concilie van Mainz (Duitsland) dat 29 september voortaan de feestdag zou worden voor de heilige aartsengel Michaël.
Voor die datum werd gekozen, omdat er op die dag een basiliek in Rome werd gewijd aan de aartsengel Michaël. De kerk werd gebouwd op de plaats waar Michaël enkele maanden tevoren was verschenen. Al snel werd 29 september,  Michaëlsdag, een oogstfeest: men dankte op die dag Sint Michaël voor de goede oogst, die het mogelijk maakt om de koude wintermaanden, waarin de aarde met sneeuw is bedekt, te doorstaan.
De Almanak van de Wereldfeesten vertelt het zo:
Men dankt Sint Michaël voor de goede oogst zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit feest wordt het Michaëlsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat oproept tot innerlijke moed waarbij men gevaren zoals  eenzaamheid bestrijden moet. En eenzaamheid is een van de verleidingen die in de winterperiode toe kunnen slaan.

Michaël en de draak
De overgangstijd waarin wij leven vereist geestelijke moed van ons. De moed namelijk om het in het donker van deze (herfst)tijd uit te houden, ons vertrouwen te bewaren en onze gevoeligheid te beschermen, juist ook in een tijd die ons op alle mogelijke manieren wil verharden en onverschillig wil maken. Vandaar dat er op het Michaëlsfeest ook wordt stilgestaan bij de strijd die de grote en geduchte aartsengel Michaël voerde met de draak, een strijd die door Michaël gewonnen werd.
Daarom zijn er zoveel afbeeldingen van hem, waarbij hij met zijn voeten de draak in bedwang houdt.

Michaël en de draak van de angst
Het feest dat aan Michaël wordt gewijd, is niet alleen een feest van geestelijke moed, maar ook van inzicht. Want Michaël, de aartsengel die de draak heeft bestreden en overwonnen, is ook de aartsengel van het heldere inzicht. Dat wil zeggen dat Michaël ons helpen wil om de gebeurtenissen die op ons afkomen (in het klein en in het groot) te doorzien, zodat we weten op welke gebieden en op welke manier wij een geestelijke strijd met de draak hebben te voeren.
Maar welke draken komen er in deze tijd eigenlijk op ons af? Allereerst de draak van de angst. Nu pensioenen gekort worden, de economische crisis ieder moment weer kan toeslaan, nu agressie, het korte lontje en bot geweld toenemen en je vooral je fiets en de auto op slot moet doen, omdat deze anders waarschijnlijk worden gestolen, krijgt iedereen te maken met gevoelens van angst. En dus moeten we steeds voorzichtiger worden en opletten. Vanzelfsprekend dat zulke gebeurtenissen naast boosheid ook angst oproepen. En wat zijn de gevolgen van angst? De draak van de angst verhardt ons en maakt ons onverschillig(er). Denk daarbij niet dat wij aan die verharding kunnen ontsnappen: de sfeer van verharding die onze angsten oproepen, ligt als een onzichtbare, maar voelbare deken over de mensheid. Daarom wordt iedereen erdoor geraakt en trekt deze verharding ongemerkt de ziel van iedereen binnen. Michaël wil dat wij ons dat bewust zijn, zodat we er de strijd mee kunnen aangaan en kunnen proberen om dwars tegen de sfeer van verharding in, kwetsbaar, aanraakbaar en gevoelig te blijven. Maar dan wel vanuit een innerlijke geestkracht: de geestkracht van Michaël.  Een geestkracht die regelrecht uit het hart voortkomt, want Michaël is bij uitstek de aartsengel van het hart. Niet voor niets is hij een zonnegeest en als zodanig verbonden met de zon, en dus met liefde en hartenkracht.

Maar onze tijd kent nog meer draken.
Bijvoorbeeld die van de eenzaamheid. Bijna iedereen kent die gevoelens van eenzaamheid wel. Want bijna iedereen kent uit eigen leven wel een periode, waarin hij of zij zich eenzaam of verlaten voelde. Het is dan ook de klacht die het meest geuit wordt:  Ik ben zo alleen.
En dat bijvoorbeeld uit de mond van iemand die veertien hoog in een groot flatgebouw, ergens in een grote stad, te midden van andere mensen leeft. Toch hoeft de innerlijke strijd met/tegen de eenzaamheid niet alleen maar negatief te zijn. Deze kan ons namelijk ook gevoelig maken voor de stille hulp die vanuit andere werelden (en wel vanuit de geestelijke wereld)tot ons komt. Juist als je je zo alleen voelt, kun je gevoelig worden voor de haast onmerkbare en zo stille hulp vanuit de geestelijke wereld! Een dergelijke bewustwording is belangrijk, want Michaël wil ons nu juist gevoelig maken voor die andere, hogere wereld.
(Met dank aan ds. Hans Stolp,
http://www.nieuwetijdskind.com/29-september-het-michaelsfeest/)

Een engel is een gedachte van God en je mag weten,
‘dat Hij goede gedachten koestert over zijn mensenkinderen,
gedachten van vrede en niet van onheil, om hen een
hoopvolle toekomst te geven.’(Profeet Jeremia)
Laat je door de engelen van Kerst vertrouwd maken
met de lichtheid van het bestaan, met de vreugde in het leven.
Laat je door hen zeggen, dat God welbehagen in je vindt.
(Anselm Grün in “Vergeet het beste niet”)

Aartsengel Michaël "Joris (= Michaël) en de draak"

Michaëlsfeest - Oogstfeest op Mont Morêt, Courdemanges, Frankrijk, (Foto: Krista Delaunoy v.d.Wilt)↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?