.
015700

Week 47: 17-23 november 2019

17 november: 23e zondag na Pinksteren

Regio: Kameroen-Centraal Afrika en Equatoriaal Guinee

 

Kerkelijk jaar - 23e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van het kwaad...Wie zal u kwaad
doen als ge u beijvert voor het goede?
(1 Petrus 3:13)

23e zondag na Pinksteren - Heer, aan uw macht
is alles onderworpen en als Gij ons wilt redden, is er niemand
die U kan weerstaan. (Esther 13)

Zondagsgebed:
Uw goedheid kent geen grenzen, God, Gij schenkt ons
oneindig meer dan wij verdienen of verlangen;
laat die overvloed van liefde  ons vervullen, ons bevrijden
van wat ons benauwt en ons zo bezielen en bemoedigen
dat wij uw vertrouwen niet beschamen.
Geef ons niet op, o God, en sta niet toe dat de machten
van leugen en onrecht vrij spel hebben op uw aarde,
wek ons op om in uw Naam verzet te plegen tegen alles
wat U en ons omlaag haalt en bemoedig ons keer op keer
als we twijfelen of falen. (ds. W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 47 - Kameroen-Centraal Afrika en Equatoriaal Guinee

Voorbeden: Week 47

Dank voor:
•Het regenwoud en haar gave van zuurstof, zodat de wereld kan ademen.
•Scholen, waar kinderen en jonge mensen kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen en daarmee hoop krijgen voor de toekomst.
•Degenen die de moed hebben om corruptie te bestrijden.

Bid voor:
•Politieke stabiliteit en vrijheid voor de mensen in deze landen.
•Hen die leven op een bestaansminimum en die het aan schoon water en voldoende voedsel ontbreekt.
•Apen en andere dieren die met uitsterven worden bedreigd als gevolg van de vernietiging van hun natuurlijke leefomgeving.
•Degenen die lijden aan HIV en AIDS en die het aan adequate gezondheidszorg ontbreekt.

Wereldwijd verbonden: Week 47

Bruiloft in Kameroen (Foto: ZWO)

Kameroen-Centraal Afrika en Equatoriaal Guinee

Door de vreemdelingen in ons midden worden wij
verrijkt, o God; laat dat de toon zetten voor
onze omgang met hen, van ons pleidooi voor hun
rechten en van onze protesten wanneer hen
onrecht wordt gedaan.
Maak ons waakzaam en ruimhartig en zegen ons
met eerbied voor wie anders zijn dan wij.
(ds.W.R.v.d.Zee, opgesteld voor
de 2e Nederlandse Kerkendag in 1992)

De aanzet om het evangelie naar Kameroen te brengen, kwam oorspronkelijk van vrijgelaten slaven uit Jamaica, waaronder ook enkele missionarissen (1849). Hieruit ontstond de unie van Baptistenkerken in Kameroen. In 1960 werd Frans Kameroen onafhankelijk. Brits Kameroen werd in 1961 opnieuw verdeeld: het noorden kwam bij Nigeria; het zuiden sloot zich aan bij de Republiek Kameroen. Iemand uit Kameroen: “Als ik aan mijn moeder denk, dan zie ik niet alleen de vrouw die mij het leven schonk, maar ik zie al die Afrikaanse plattelandsvrouwen, die elke morgen vroeg opstaan om 80% van het levensonderhoud dat wij in Afrika nodig hebben te produceren en te verwerken. Ongelukkigerwijs wordt aan deze vrouwen steeds meer de toegang tot het akkerland en de moderne methoden van landbouw ontzegd. Ik zie de gevolgen daarvan; en ook het groeiend gebrek aan voedsel dat daaruit voortvloeit.”

De benaming Centraal Afrika duidt op de geografische ligging, bijna in het midden van het continent. Voor de koloniale periode bestonden er verschillende bloeiende negerrijken. De oorspronkelijke bewoners van deze landen zijn de Bantoes in al hun verscheidenheid. De schilder René Tschebetchou uit Kameroen maakte aan het einde van de 20e eeuw een hongerdoek vanuit de Bantoe-visie: het leven is bedoeld als één geheel, in het nú zijn verleden én toekomst aanwezig.(zie foto beneden)

Equatoriaal Guinee was vroeger een Spaanse kolonie; het ligt dicht bij de evenaar, heeft een vochtig klimaat en veel tropisch regenwoud. Na de onafhankelijkheid in 1968 heeft het land jaren van bloedige terreur doorgemaakt. Sinds 1979 is de situatie enigszins verbeterd en heeft het land zich aangesloten bij de Economische Gemeenschap van Centraal Afrikaanse Landen. De kerk, de Iglesia Reformada, dateert van 1850. Wij gedenken met woorden uit Centraal Afrika en Kameroen:

Heer, de volken van de vrije wereld, wij klagen hen hier aan.
Wij roepen het in alle landen, maar niemand heeft er oren naar.
Schud hen wakker, Heer, dat zij ons horen
en ons helpen in onze nood. (Uit Centraal Afrika)
Geef, o Heer, dat wij in vrede mogen slapen en dat wij,
als de dag aanbreekt, ons veilig mogen weten. (Uit Kameroen)

Deze hongerdoek is geschilderd door de kunstenaar René Tschebetchou uit Kameroen. Hij liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika met nadruk op zijn eigen land Kameroen. Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.

Kerk zijn in Kameroen: Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie... De Lutherse Broederkerk in Kameroen is een van de partnerkerken die centraal staan in het themajaar Versterk de kerk. Door mee te doen aan een themajaar, verdiepen plaatselijke kerken in Nederland zich in één thema en ondersteunen ze projecten die bij dat thema passen. In 2015 zijn 65 gemeenten van start gegaan met het themajaar Versterk de kerk.(Bron: Kerkinactie)

Olifanten in Kameroen

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2020   Leden   Lid worden?