.
062092

Week 53: 27 december 2020 - 2 januari 2021

1 januari - Nieuwjaarsdag

De Wereld.

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 53 - De Wereld

Voorbeden: Week 53

Onze aanvang ligt in Eden, o God, onze genesis in U.
open voor ons de poorten van Uw aanwezigheid in het leven en de deuren dioe ons verder Uw mysterie binnenleiden./
Laat onze herinnering aan de tuin van ons begin ontwaken opdat wij ons zullen hervinden in U.

De zegeningen van de hemel, de zegeningen van de aarde, de zegeningen van de zee en lucht.
Over die wij liefhebben en over iedere menselijke familie.

Heer God,

Wij bidden tot U voor de nood van de wereld.
Een wereld, waar de nood zo hoog kan zijn, dat ons het licht haast wordt ontnomen.
Een wereld, die soms zo vol haat en geweld is, dat we soms bang zijn dat de liefde niet zal winnen.
Wij bidden tot U voor de nood van een wereld van mensen.

Heer,
Wij bidden: Zie om naar Uw wereld.
De wereld die U gaf als een prachtige tuin,
Maar die wij mensen soms maken tot een dorre vlakte.

Heer,
Help uw mensen om in die wereld stand te houden.
Een wereld, waarin de weg naar U steeds moeilijker te vinden lijkt.
Een wereld, waarin de afgoden en afleiding soms ook ons van U verwijderen.
Wij bidden: Help uw mensen, die soms zo zwoegen in deze wereld.

Heer,
Wees met hen die verantwoordelijkheid dragen in deze wereld.
Geef de volken leiders die het volk dienen, in plaats van andersom.
Geef wie verantwoording krijgt een hulpzoekend hart en daadkrachtige geest.
Wij vragen u met hen te zijn die deze wereld leiden.

Heer God,
Zo bidden wij voor het nood van deze wereld,
En zo bidden wij voor de nood van uw mensen in deze wereld.
Wij bidden U, wees als een Herder, die terughaalt wie afdwaalt en verzorgd wie gewond raakt,
Zo bidden wij voor het nood van de wereld en van de mensen.

Wereldwijd verbonden: Week 53

De Wereld

De tuin van Eden
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide.
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.
Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
...
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.
(NBV)

De Iroquois indianen kenden een wet (de Gayanashagowa) die aangaf dat alle grondstoffen die er voor de generatie van dat moment aanwezig waren, er ook nog moesten zijn voor de zevende generatie erna.

Het motto van de door Surinaamse vrouwen voorbereide Wereldgebedsdag op 2 maart 2018 luidde “En God zag dat het goed was …” – “A heri grontapu di Gado meki bun doro, dóro!” (Genesis 1,1-31). Op de Australische website is dit als volgt toegelicht: “In den beginne schiep God uit de chaos. Maar alles wat geschapen werd, vond zijn plek in de schepping. Alles stond met elkaar in verbinding – de aarde met het licht, de wateren met de hemel, de zaden van de bomen met de levende schepselen en de mens met God. Niemand kon zonder de ander bestaan, en de bron van alles was God. Er was goedheid in dat geïntegreerde systeem van relaties. Maar daarvoor was de verplichting tot zorg dragen van wezenlijk belang. En wij weten dat wij falen!
Vrouwen uit Suriname verheffen hun stem om ons eraan te herinneren dat wij hoeders van Gods schepping zijn! Zij brengen de dringende noodzaak om zorgzaam te zijn onder onze aandacht in een tijd waarin meer dan 180 landen het Verdrag van Parijs inzake de Klimaatverandering hebben ondertekend. Een inspanning om de aarde koeler te houden, hangt af van publiek beleid dat door overheden wordt uitgevoerd, maar ook van onze persoonlijke levensstijl.
De flora en fauna zijn opmerkelijk! Het leven van alledag is verweven in de gebeden. Hoe goed is Gods schepping? Dat is de vraag waarover dient te worden gemediteerd en die met een persoonlijke inspanning tot zorg voor de schepping dient te worden beantwoord.
De zorg voor de schepping, ons gemeenschappelijk huis, is door paus Franciscus, voortbordurend op zijn encycliek Laudato sí’, op 1 september 2016 verheven tot het achtste werk van barmhartigheid. Hij benadrukt dat hier weliswaar een grote verantwoordelijkheid voor de politiek ligt, maar dat dit niemand bevrijdt van de zorg voor en de verplichting tot de bescherming van het milieu.

Taizé - The Kingdom of God.

Sarah McLachlan - Prayer of St. Francis

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?