.
042176

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 44 - De Indische Oceaan Eilanden: Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Malediven

Voorbeden: Week 44

Dank voor:
• Godsdienstvrijheid in Madagaskar en de toename van kerkbezoek vanwege missionaire activiteiten .
• De diepgaande groei van de christelijke spiritualiteit en de verspreiding van de charismatische vernieuwingsbeweging in alle denominaties.
• Degenen die onvermoeibaar werken aan genezing van hen die zijn gekwetst; en voor Kerken die werken aan economische rechtvaardigheid en zich in christelijke nederigheid en trouw inzetten voor Diaconaat, vooral onder de armen in de samenleving.
• Iedere christen die het goede nieuws van Gods heerschappij deelt in eigen leven met hen die nog niet of niet langer Christus erkennen als hun Heer en Heiland.
• De herders, evangelisten en de leiders in de kerken in Madagaskar, die onvermoeibaar werken om de liefde van Christus met de hele natie te delen door middel van woord en daad.
• De kracht van de aanwezigheid van de Heer die de missie begeleidt in het gebied van de hele Indische Oceaan.
• Christenen die met service en support de missie van de kerk begeleiden.
• De versterking van de oecumenische samenwerking tussen de historische kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk.
• Vreedzame co-existentie en culturele en economische samenwerking tussen de eilanden van de Indische Oceaan.
• De hoop op een toekomst waarin alle burgers in waardigheid als Gods kinderen kunnen leven.
 
Bid voor:
• Een ontwaken van kerkelijk leiderschap in de politieke arena; dat hun ogen en oren worden geopend voor de kreten van de mensen, dat ze zich met hart en verstand inzetten voor interreligieuze dialoog en samenwerking.
• Dat alle gelovigen hun gave van het priesterschap mogen aanvaarden en zo elkaars lasten dragen voor het belang van de missie van de kerk.
• Goed bestuur en leiderschap met visie.
• De bewoners langs de kustlijnen, dat ze kunnen worden beschermd tegen de verwoesting van de jaarlijkse tyfonen en orkanen, en voor degenen die in dorre plaatsen wonen, dat zij kunnen worden gered van droogte en hongersnood.
• De leiding van de Geest voor de kerken, dat zij willen werken voor rechtvaardigheid en mensenrechten voor iedereen.
• Christenen in de zuidelijke eilanden, die meer welsprekend met hun daden zijn dan met hun woorden; die trouwe getuigen zijn op de weg van de Heer in de politieke en economische arena's.
• Dat Gods gerechtigheid de overhand mag krijgen in de politiek en voor goede resultaten van de verkiezingen.
• Iedere christen, dat hij/zij toegewijd mag zijn aan Gods rechtvaardigheid in de samenleving.

Week 44: - Wereldwijd Gedenken

De Indische Oceaan
De Indische Oceaan Eilanden: Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Malediven
 
God van alle mensen en volken op aarde,
U prijzen wij voor de schoonheid en
veelvoudigheid van uw schepping.
U heeft mensen uit Afrika, Azië en Europa
tot één volk verzameld,hen met een prachtig
landschap omgeven en gezegend met welzijn
en tolerantie.
Wend af, o God, de macht van het kwaad,
die slechts enkelingen bevoordeelt.
Sterk de kerken in hun trouw aan het evangelie
dat zij mensen van andere religies open en
liefdevol tegemoetkomen, opdat allen deel hebben
aan de welvaart van ons land.
(Presbyteriaanse Kerk van Mauritius)
De Malediven

De Comoren werden aan het eind van de 16e eeuw ontdekt door Lancaster en kwamen in 1886 onder Frans bestuur. De bevolking bestaat uit Madagassen, Arabieren en Bantoes, die overwegend de Mohammedaanse godsdienst belijden.

Madagaskar wordt een betoverend land genoemd, maar het is arm en wordt keer op keer getroffen door cyclonen. Het regeringsbeleid, gedicteerd door IMF en Wereldbank, leidde tot economische groei maar ook tot dalende inkomens.

Mauritius werd in 1505 ontdekt door Portugezen en in 1598 in bezit genomen door Hollanders, die het noemden naar Prins Maurits der Nederlanden. In 1712 werd Mauritius een Franse- en in 1814 een Britse kolonie. In 1968 werd het eiland een onafhankelijke staat. De Anglicaanse Kerk van de Provincie Indische Oceaan heeft bisdommen op Mauritius, Madagascar, de Seychellen en elders in dit gebied.

De Seychellen worden gevormd door een dertigtal eilanden. De belangrijkste producten van deze archipel zijn etherische oliën die uit de planten worden gehaald voor parfums.

De Malediven zijn een groep van meer dan duizend eilanden, die sinds 1969 verbonden zijn in een onafhankelijke republiek. De raciaal zeer gemengde bevolking stamt af van Zuid Indonesiërs, Singalezen, Arabieren en Sunni-Mohammedanen. De atollen van deze republiek liggen als een kralensnoer van 800 km lang en 130 km breed in de Indische Oceaan. De bevolking leeft van visvangst, het verzamelen van kokosnoten en van toerisme.

Wij gedenken met woorden uit een gebed van de Kerk van Jezus Christus uit Mauritius:

Heilige Geest Gods, die de vroege kerk
hebt gesterkt om onverschrokken te getuigen,            
wij bidden U, laat uw kerk tot inspiratie
en uitdaging zijn voor heel de wereld.

Producten uit een door de Lutherse Wereld Federatie gesteund landbouwproject in Madagaskar, worden verkocht op de markt in Antsirabe, een stad in het midden van het land.(Foto:WCC)


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2020   Leden   Lid worden?